Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s podmínkami používání souborů cookie. Zobrazit více informací.

Rozumím
X
Získejte slevu 100 Kč za Váš nákup právě teď. Slevu lze uplatnit při nákupu nad 1000 Kč.
Svatební výzdoba /

Obchodní podmínky

SVATEBNÍ E-SHOP S KOMPLETNÍM SERVISEM  PRO VÁŠ SVATEBNÍ DEN

 

  • Více než 3000 druhových produktů skladem. Rychlé doručení
  • 5% slevy při registraci - slevy a bonusy pro stálé zákazníky
  • Před prvním nákupem doporučujeme přečíst si instrukce k nákupu
  • Zadejte si poptávku a ozveme se Vám do 24 hodin
  • Dotazy k expedici zboží a skladové dostupnosti - tel. 773 670 704
  • Prodejny v Praze - přímý prodej, nafukování balónků heliem i další služby 

 

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu provozované společností MojeParty.cz, s.r.o vymezují vzájemné obchodní vztahy, práva a povinnosti mezi prodávajícím (provozovatelem internetového obchodu „MojeParty.cz, s.r.o“) a kupujícím (osobou fyzickou nebo právnickou, která v rámci internetového obchodu „www.mojeparty.cz“ učiní závaznou objednávku k odběru zboží).

Kupující učiněním závazné objednávky (tj. postupem, který je podrobně rozepsán v pokynech Jak nakupovat jmenovaného internetového obchodu "MojeParty.cz" bez výhrad akceptuje tyto Všeobecné obchodní podmínky pro dodávku vybraného zboží. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a jsou pro obě strany závazné.

I. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1.1. Podmínkou pro naplnění elektronické objednávky je vyplnění předepsaných údajů uvedených v objednávkovém formuláři ,její následné odeslání elektronickou cestou (viz podrobné pokyny Jak nakupovat) a potvrzení objednávky prodávajícím rovněž elektronickou cestou na e-mail kupujícího, který kupující uvedl v objednávkovém formuláři.

1.2. Prodávající je ve všech případech oprávněn požádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, zpravidla e-mailem nebo faxem. Odmítne-li kupující objednávku autorizovat, je považována za neplatnou.

1.3. Kupní smlouva je uzavřena po té co jsou splněny výše uvedené podmínky.

1.4. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku kupujícího, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně odebrané zboží. Objednávka rovněž nebude potvrzena v případě, že zboží nebude mít prodávající na skladě. V takovém případě může být s kupujícím dohodnuta dodávka náhradního zboží nebo jiný termín dodání

1.5. Potvrzenou objednávku může kupující zrušit e-mailem bez jakýchkoliv sankcí a udání důvodu do dvou hodin poté co byla objednávka učiněna.

1.6. V ostatních případech může prodávající požadovat úhradu prokazatelně vzniklých nákladů s distribucí zboží. Prodávající může odstoupit od smlouvy a zrušit objednávku v případě, že výrobce již zboží nedodává nebo výrazným způsobem změnil cenu výrobku.

II. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

2.1. Dodací lhůty jsou stanoveny individuálně pro každé jednotlivé zboží. V případě prodloužení této stanovené lhůty musí prodávající kontaktovat kupujícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu a navrhnou náhradní řešení vyřízení objednávky.

2.2. Zásilky lze doručit těmito způsoby:

a) Prostřednictvím přepravní služby bude zboží doručeno na dobírku za stanovenou cenu za doručení, která je připočítána k objednávce .Pokud bude zboží skladem nepřesáhne dodací lhůta 8 dnů. Prodávající si však vyhrazuje právo nenést odpovědnost za případné nedostatky ve službách přepravní služby.

b) Jiným způsobem, zásilkovou službou či osobním odběrem za případné dohody prodávajícího s kupujícím.

2.3. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit cenu za zboží včetně nákladů za jeho doručení.

2.4. Prodávající garantuje ceny stanovené v nabídce a to včetně DPH. Náklady spojené s odesláním zboží (balné, poštovné, dobírka, poplatek za doručení mesengerem apod.) – pokud není stanoveno jinak, nese kupující.

2.5. Pokud je hodnota objednávky nižší než 100,- Kč, je účtováno balné ve výši 50,- Kč. Jestliže je hodnota objednávky 100,- Kč nebo vyšší, balné se neúčtuje.

2.6. Platbu předem zašle kupující převodním příkazem na účet prodávajícího s uvedením čísla objednávky.

2.7. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu. Místem dodání zboží je kupujícím uvedená adresa na objednávkovém formuláři. Kupující se stává vlastníkem zboží po zaplacení zboží a uhrazení nákladů spojených s jeho doručením.

2.8. V případě nedoručitelnosti zásilky a zaplacení zboží předem, bude kupujícímu vrácena kupní cena zboží. Prodávající není povinen vrátit částku za vynaložené poplatky související s odebráním zboží.

III. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

3.1 Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží) dle § 1829, odst. 1, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Vracet nelze zboží u něhož to zákon vylučuje. Jedná se zejména o dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu, o dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele a zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, o dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, poruší li spotřebitel jejich originální obal, o dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

3.2. Pokud chce spotřebitel od smlouvy odstoupit, doporučujeme zvolit písemnou formu, například odesláním dopisu na adresu prodávajícího ve znění: "Chci odstoupit od smlouvy ze dne ..... ,číslo objednávky .... a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte číslo účtu). Datum a podpis". Zboží zasílané zpět doporučujeme spotřebiteli zejména dobře zabalit a pojistit. Zboží nelze zaslat na dobírku - takto zaslané zboží prodávající nepřijímá. Prodávající vrátí spotřebiteli vynaložené finanční částky kromě skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (dopravné a balné i kdyby nebylo účtováno) nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

3.3. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout zboží zaslané na dobírku.

IV. ZÁRUKA

4.1. Záruku na prodávané zboží poskytuje prodávající dle obecně závazných právních předpisů. Pokud u zboží není přiložen záruční list, plní jeho funkci dodací list nebo prodejní doklad. Zboží se vrací se vším doplňkovým příslušenstvím, které bylo součástí originálního balení. Zákazník spolu s vráceným zbožím poskytne vyjádření a důvod reklamování zboží.

4.2. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením nebo opotřebením, špatným skladováním nebo škodami způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací s výrobkem.

4.3. Záruka se nevztahuje na výrobky s odstranění pečetí výrobce, případně mechanicky poškozené, Prodávající má rovněž právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelně neoprávněné manipulaci se zbožím, který je v rozporu se záručním listem.

4.4. Místem uplatnění reklamace je sídlo provozovny prodávajícího, uveřejněné na internetových stránkách "MojeParty.cz".

4.5. Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem, nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace.

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží , není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,

- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,

- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy,

- jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

4.6. Prodávají si v případě vrácení zboží kupujícím vymezuje právo nepřijmout zboží zaslané na dobírku.

V. MOŽNOST UPLATNĚNÍ ROZPORU S KUPNÍ SMLOUVOU

5.1 V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

VI. ZÁVĚRECNÉ USTANOVENÍ

6.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí ve výše uvedeném znění a to ode dne , kdy byla uskutečněna elektronická objednávka kupujícím dle platných pravidel stanovených prodávajícím (viz Všeobecné podmínky a informace pro kupující "Jak nakupovat", které jsou součástí internetových stránek „MojeParty.cz“).

Tyto Všeobecné podmínky jsou platné od 1.1. 2014

Svatební agentura
Nákupní košík je prázdný