Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.
Rozumím
X
Získejte slevu 100 Kč za Váš nákup právě teď. Slevu lze uplatnit při nákupu nad 1000 Kč.
Svatební výzdoba /

Záruka a reklamace zboží

           logo                   Záruka a reklamace

 

 1. Prodávající poskytuje na veškeré zboží objednané prostřednictvím svých e-shopů nebo prostřednictvím svých provozoven záruku v zákonné lhůtě 24 měsíců (pokud není-li u výrobku uvedeno jinak ). Reklamační řád je platný pro odběratele (tedy koncové uživatele nebo podnikatelské subjekty). U zakoupeného zboží je přiložena faktura nebo jiný daňový doklad, který zároveň slouží jako záruční list a lze jím potvrdit zakoupení produktu. Objednáním a převzetím zboží od dopravce či dodavatele, odběratel souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami i s tímto reklamačním řádem.

   

 2. Latexové balonky zakoupené v naší provozovně a nafouknuté héliem vydrží létat cca 10 hodin i déle. Pro nafukování balónků héliem používáme pouze balónky od předních certifikovaných výrobců a balonky jsou k plněné heliem velikostně i druhově určené. Foliové balonky při naplnění heliem vydrží létat 3 i více dnů dle typu materiálu ze kterého je produkt vyroben (microfolie nepropouští helium a má vliv na delší dobu létání). Doba létání je závislá na klimatických podmínkách (teplotě prostředí, klimatizaci, střídání teplot při převozu, vystavení prudkému slunečnímu záření, větru aj.) U balonků nesmí dojít k mechanickému poškození.

   

 3. Nárok na uplatnění záruky zaniká pokud

   

  1. bylo zboží poškozeno při přepravě ( zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen toto  zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce. Pokud zboží převezme, nechá si vystavit od dopravce potvrzení o poškození přepravního obalu nebo přepravovaného obsahu.

  2. zboží bylo poškozeno mechanicky, neodbornou instalací, neúměrným zacházením nebo bylo vystaveno neodpovídajícím klimatickým podmínkám – o doporučeném způsobu zacházenís produktem je spotřebitel informován prodejcem při samotném prodeji nebo je uveden na obalu výrobce či na stránkách našeho e-shopu u popisu prodávaného produktu

  3. zboží bylo poškozeno působením živlů ( voda, slunce, aj.)

  4. záruka se nevztahuje na běžné opotřebení dané typem výrobku


    

 4. Kupující je povinen provést po převzetí zboží neprodleně řádnou přejímku zboží a zkontrolovat druh, množství a jakost zboží. Na pozdější reklamace na neúplné dodávky nebude brán zřetel. V případě neodůvodněného odmítnutí nepoškozené dodávky a vrácení do skladu prodávajícího, může prodávající uplatnit na kupujícím nárok na náhradu nákladů spojených s tímto odmítnutím.
   

 5. Zjevné vady zboží a vady je kupující povinen uplatnit písemně u prodávajícího, nejpozději do pěti dnů ode dne převzetí zboží. Tyto vady, budou-li shledány prodávajícím oprávněnými, budou prodávajícím řešeny nejpozději do 30 dní od doručení reklamace, a to dobropisem nebo dodatečným dodáním či výměnou zboží dle dohody smluvních stran.

   

   

 6. O vadách zjištěných při převzetí zboží od dopravce je ve vlastním zájmu kupujícího provést záznam o poškození zásilky s podpisem přímo s dopravcem na odpovídající dodací list nebo zboží v poškozeném obalu nepřijímat
   

 7. Reklamaci vůči prodávajícímu kupující uplatní vždy písemně (polkud není dohodnuto jinak) s uvedením, čeho se reklamovaná vada týká, jak se vada projevuje a reklamaci přiloží kopii dodacího listu nebo faktury či jiný doklad prokazující nákup zboží. K této reklamaci  lze použít reklamační list umístěných na našich stránkách e-shopu. K reklamacím uplatněným jiným způsobem než je stanoveno v rámci těchto podmínek, nebude prodávajícím přihlíženo.
   

 8. Postup při vrácení poškozeného zboží –zákazník doručí zboží do jakékoliv provozovny prodávajícího. Vrácení zásilky nemůže být na dobírku. Kupující zásilku odeslanou jako dobírka nepřevezme. Po navrácení zboží, prodávající postupuje dle reklamačního řádu. Výrobek dodavatel vymění nebo opraví na své náklady. Pokud je výrobek neopravitelný a prodávající jej již nemá skladem, lze vrátit vynaložené prostředky na nákup poškozeného zboží zpět na účet objednavatele a to nejpozději do 30 dnů.  Náklady spojené s odesíláním zásilky se nevrací.

   

 9. Práva odběratele se řídí v případě koncového zákazníka Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. se všemi příslušnými novelami a Zákonem o ochraně spotřebitele č. 643/1992 Sb. se všemi příslušnými novelami.

   

Tento reklamační řád je platný od 1.1. 2016

Svatební agentura
Nákupní košík je prázdný